× This is an archived campaign website. Please do not use the forms and direct all enquiries regarding BUGS the film to Rosforth Films

er_det_farligt_at_spise_insekter general

Selvfølgelig er der nogle insekter der er giftige. Det der er vigtigt er, at du ved, hvad det er du spiser, og hvor det kommer fra.

Read this post in English

ant_spinning.pngNår det kommer til kød eller fisk, så er det værd at huske, at du stort set altid tager en risiko, når du spiser det. Du kan vide, at dyret er spiseligt; du kan købe det fra en ‘ordentlig butik’ – men grundet den store skala af industriel farming, så er kød, særligt den billige slags, farligt; den mængde antibiotika, som grise og andre dyr bliver pumpet fuld af, er i særdeleshed bekymrende. Antibiotika, der har til formål, at de beskidte og smertefulde forhold, som dyrene holdes under disse produktionsformer, ikke slår dyrene ihjel. Og dette øger antibiotikaresistancen hos de mennesker, der spiser dem.

En af fordelene ved at insekter som mad er deres genetiske forskellighed i forhold til mennesker.

Dertil er det spildevand, som store kvægbrug og slagterier skaber. Nitratniveauerne i grundvandet kan blive påvirket, hvilket skaber store sundhedsproblemer blandt småbørn og gravide. Sygdomsbærende bakterier forekommer ofte i spildevandet fra kvægbrug; bakterier som MRSA, listeria og salmonella. Myndighederne forsøger at regulere og begrænse disse problemer, men når kvægbrug, når op i for høj skala og koncentration, så er forureningsfaren enorm. Men kan argumentere for, at vi er i fare for at forurene os selv ved at producere og spise kød på denne måde.

IMG_2215.JPG

Photo: Nordic Food Lab, licensed under CC BY-SA 4.0

Og dette kunne jo så være et argument for et mere humant, mindre intensivt kødproduktionssystem, hvilket jo kunne være insekter. Det er dog endnu uvidst, hvilke farer der er forbundet med insektfarming i stor skala, og man frygter at insekter kunne være i fare for at blive smittet af nogle af de samme bakterier som større dyr. EU er løbende i gang med forskning på området, og deres nyeste rapport er dog nogenlunde positiv, idet den siger, at insektfarming ikke syntes at være mere risikofyldt en almindeligt kvægbrug.

Spindlere og skorpioner er tæt relateret til skal- og krebsdy. De smager meget som hinanden, og det at spise dem er forbundet med mange af de samme risici.

En af fordelene ved at insekter som mad er deres genetiske forskellighed i forhold til mennesker. Svine- og fugleinfluenza er forbundet med store risici for mennesker, fordi der er en genetisk enshed mellem arterne, der tillader sygdommene at springe mellem de forskellige arter og mutere. Insekter derimod er genetisk meget langt fra mennesker, og derfor findes risiko for at de skulle være smittebærere for sådanne sygdomme ikke tilstede.

Krebs- og skaldyr er også en risikogruppe. Alle de episoder du har hørt om med madforgiftning forårsaget af skaldyr? Faktisk er de ikke så overraskende, da mange skaldyr indtager deres føde gennem filtre, hvilket betyder at der helt naturligt opbygges giftstoffer i deres hud. Der findes regler, der søger at mindkse dette i de skaldyr vi spiser, men der vil altid være en naturlig forekomst. Og tag for eksempel hummere og krabber, der kravler langs havbunden og spiser alt og alle, dødt eller levende, de kan komme i nærheden. Lækkert ikke? Ikke så forbløffende, at de kan give et lettere maveonde.

Når det kommer til skaldyrenes fætre og kusiner på landjorden, ja, så spiser de på meget renere vis. Tager man skorpioner og edderkopper, så skulle de eftersigende smage ligesom krabbe og hummer, som insektkokken David George Gordon på hjælpsom vis demonstrerer i denne video. Og deres gift bliver neutraliseret, når man koger den, idet den bliver fast, lidt ligesom en æggehvide, så den kan du faktisk også spise, hvis du gør det på den rigtige måde.

IMG_8997.JPG

Photo: Nordic Food Lab, licensed under CC BY-SA 4.0

Nogle spiselige insekter er selvfølgelig også “detrivorer”, hvilket vil sige at de spiser rådnende stof. Det eksempelvis gælder skarnbasser og bænkebiddere. Sådanne arter spiller en vigtig rolle i forksellige økosystemer, men ligesom skaldyr, der spiser ting gennem et filter kan de også forårsage sygdom. Derfor er det vigtigt at man træder varsomt og gør sin research ordentligt.

Når alt kommer til alt, så er der risici forbundet med enhver fødevare.

Udover disse almener ‘fareelementer’, så er det vigtigt også at tage højde for mere individuelle risici, som for eksempel allergier. Også her er der ikke nogen som sådan usædvanligt ved insekter. Som enhver anden proteinholdig fødevare, så bærer de risiko for allergisk reaktion. Skorpioner er tæt relateret til skal- og krebsdyr. Det er derfor de smager ens, og ser ens ud; og hvis du er allergisk overfor proteiner i skaldyr, så er der stor sandsynlighed for, at det samme gælder her.

ant_knocked_out.pngPesticidebrug er desværre meget udbredt, hvilket forårsager skade mod dyr, mennesker og insekter. Nogle insekter kan tolerere højere niveauer af tungmetaler en pattedyr, hvilket betyder at der er lidt større risiko for arsenik- og blyforgiftning end ved indtag af andre fødevarer. Risikoen er stadig meget lille, men det er indikativt for et større problem: vores fødevareproduktion er giftigt - det gælder alt lige fra de kemiske sprays til de medicinerede og hormonpumpede dyr, til slagterier i industriskala. Ikke bare for menneskers helbred, men for vores økologi i en bredere forstand - og det inkluderer selvfølgelig også insekter.

Men når alt kommer til alt, så er der risici forbundet med enhver fødevare. Og med insekter, der anslås det at disse risici er relativt små, og nemme at kontrollere.


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.