× This is an archived campaign website. Please do not use the forms and direct all enquiries regarding BUGS the film to Rosforth Films

kan_det_redde_verden_at_spise_insekter_general

Når man tænker på det pres som vores kød-fokuserede mad produktion og jordens befolkningstilvækst lægger på planetens økologi, så virker det besynderligt at vestlige samfund ikke gør brug en så overflødig, næringsrig og skånsomme fødevare som insekter.

Kvægavl dækker i dag en tredjedel af klodens fastland.

FN’s Organisation for Fødevare og Landbrug (UNFAO) anslår i en rapport fra 2013 ved navn “Spiselige Insekter”, at vi bliver nødt til at finde nye måder at producere mad på, hvis vi skal have nok til at brødføde de 9 milliarder mennesker, som vi forventer at have her på jorden i 2050.

Vores nuværende fødevaresystemer fungerer ikke. Vi er afhængige af kød, særligt oksekød, og denne afhængighed er kraftigt medvirkende til vandmangel og skovrydning. I forbindelse med Californiens tørke, der konstant forværres, begynder folk at påpege, at det kræver 1400 liter vand at producere 100 gram oksekød.

IMG_8756-w960.jpg

Photo: Nordic Food Lab, licensed under CC BY-SA 4.0

Livestock production now takes up nearly a third of all the earth’s land. The meat industry causes around a fifth of greenhouse gas emissions annually. If we are serious about having any future at all, let alone a green and equitable one, we need to radically change our food systems.

Der bliver skabt kæmpe miljømæssige problemer af vores intensive produktion af korn og soya til kvægfoder.

Fordi det kræver langt mindre plads, og udleder langt færre drivhusgasser at producere insekter, så formodes det at aftrykket på miljøet vil være væsentligt mindre ved at producere insekter end ved konventionelt kvægbrug. Hvis man så tager insekternes næringsindhold med i ligningen, ja, så er der efterhånden en del fortalere for, at et masseforbrug af insekter kan være løsningen på både mad og klimaproblemer.

Således er det for nuværende 2037 dokumenterede spiselige insektarter - et tal der er stødt stigende, ifølge en liste fra Wageningen Universitets, der bliver opdateret løbende. Og da der er mange etablerede kulturer og traditioner omkring både samling og indtag af insekter, samt utallige opskrifter og teknikker, så er der mange der taler for, at dette er en uudnyttet resource, som det kun kan gå for langsomt med at gøre brug af.

IMG_9135-w960.jpg

Photo: Nordic Food Lab, licensed under CC BY-SA 4.0

Men udforskningen af insekter som en masseproduceret fødevare er stadig på et tidligt stadie. Og som med enhver anden trend, så er det muligvis en overdrevet og over-optimistisk fortælling igang, der forsikrer os, at “dette vil ændre alting”! Så vi råder til at være klar med fact checkeren og kildekritikken.

Et eksempel er insekters glimrende omdannelsesraten for “foder til føde”, sammenlignet med kvægs og fjerkræs, der er medvirkende til at mange omtaler insekter som løsningen på proteinmangel hos en stigende del af jordens befolkning. Denne omdannelsesrate betyder egentlig bare, at insekter er utrolig gode til at lave det foder de indtager om til kropsmasse hos dem selv - hvilket især omtales, når man snakker om insekter til brug i dyrefoder.

Et af de største problemer lige nu er, at vi ikke ved nok.

Der er nemlig store miljømæssige problemer med soya og korn til foderproduktion, der er årsag til utrolig stort vandforbrug, skovrydning og pesticidesprøjtning verden over - men hvis nu man fodrede med insekter i stedet for korn og soya? Så kunne man måske blive ved med at spise lækker bøf og kylling, uden at skulle se vores planet falde fra hinanden?

save_world.jpg

Photo: Nordic Food Lab, licensed under CC BY-SA 4.0

Men en af de hager, som sjældent nævnes af fortalerne er, at for at opnå disse høje omdannelsesrater, så synes det, at vi bliver nødt til at bruge korn alligevel. For selvom vi ofte tænker insekter som altædende væsner, hvilket gør det til en tiltalende idé at bruge insekter som genbrugsvenlige skraldespande for biologisk affald, så er der et studie, der viser, at fårekyllinger dør før de når den høstemodne alder, hvis de får denne slags foder. Godt nok er dette kun én art, og ét studie; men det sætter bare en tyk streg under, hvor ungt felt vi har med at gøre når det kommer til forskning og udvikling - og derfor også dybere indsigt og konklusioner. Hvilket forskerne bag selvsamme studie også siden har skrevet.

Insekter er med andre ord ikke den magiske løsning, som nogle har en tendens til at gøre det til. Så måske det er på tide at stoppe med at lede efter hurtige løsninger, og i stedet se på, hvad der er galt med vores fødevaresystemer som helhed?


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.